Günümüzde çok hızlı gelişen bilişim dünyası, birçok ticari faaliyeti ve kişisel ilişkiyi farklı bir mecraya taşımakta ve sanal bir ortam üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. 

Bu noktada mevcut yasal mevzuatın konu ile ilgili doğru anlaşılması ve bu ilişkilerde yer alan tarafların doğru alt yapıyı kurmaları kendileri için çok önemlidir.  

  • Bilişim yollarıyla işlenen sahtecilik ve dolandırıcılık suçları, 
  • Bilişim araçlarının ve internetin kullanımıyla gerçekleştirilen marka ihlallerine karşı açılacak davalar ve tazminat taleplerinin yönetimi, 
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yasal mevzuata ilişkin danışmanlık verilmesi ve hukuki alt yapılarının kurgulanması, 
  • İnternet yoluyla yapılan marka ve diğer hak ihlallerine Bilişim suçları ve bilişim hukukundan kaynaklanan ihtilaflar, 
  • Telekomünikasyon kullanıcı ve servis sağlayıcı ilişkilerinden doğan ihtilafların çözümü, 
  • Kişisel verilerin korunması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi,