Fikri mülkiyet hukuku ofisimizin ana uzmanlık dallarından biri olup, marka vekilliği ve patent vekilliği ünvanına sahip uzman avukatlardan oluşan kadromuz, gerekli kurum ve kuruluşların tamamında siz değerli müvekkillerimizi temsil etme yetki ve yetkinliğine sahiptir. 

 • Fikri sınai haklar konusunda danışmanlık verilmesi, 
 • Marka hukukuna ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılması ve bu konuda danışmanlık hizmetinin verilmesi, 
 • Marka hakkı ihlallerine karşı şirkete gerekli uyarılan yapılması ve hakların bildirilmesi, 
 • Tescili istenen markaların Türk Patent  nezdinde tescil başvurularının anlaşmalı patent ofisleri aracılığı ile gerçekleştirilmesi, gerektiğinde isim, sınıf ve emtia tespitinin yapılması, 
 • Türk Patent tarafından verilen kararlar hakkında danışmanlık hizmeti ve gerektiğinde itirazların yapılması, 
 • 3. Kişiler tarafından yapılan marka başvurularına itirazlarda bulunulması, 
 • Marka hakkı kapsamında dava dosyalarının hazırlanması ve davaların takibi, 
 • Marka hakkının ihlali durumunda gerekli davaların açılması ve takibi, 
 • Tanınmış marka hakkında bilgilendirme ve tanınmış marka başvurusunun yapılması, takibi ve tanınmış marka belgesinin hak sahibine teslimi, 
 • Marka hakkına olası tecavüz halinde, tespit, men, maddi ve manevi tazminat davaların açılması ve takibi, hükümsüzlük söz konusu olması halinde hükümsüzlük davasının açılması ve takibi, 
 • Patent konusunda her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi, 
 • Şirkete ait olan ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlarının patentinin alınması için Türk Patent’e anlaşmalı patent ofisleri aracılığı ile başvurularda bulunulması, 
 • Patent sürecinin Türk Patent nezdinde takibi ve alınan patent belgesinin teslimi, 
 • Patent başvurusuna itirazda bulunulması durumunda gerekli cevapların hazırlanması ve T.P.E.’ne verilmesi, 
 • Alınan patentin 3. Kişilerce ihlali durumunda ihtiyati tedbir talep edilmesi, tecavüzün tespiti, men’i, maddi ve manevi tazminat davaların açılması ve takibi, patentin hükümsüzlüğünün söz konusu olması halinde dava konusu yapılması ve takibi, 
 • Endüstriyel tasarım alanında, yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tasarım tescil talebinde anlaşmalı patent ofisleri eliyle bulunulması, sürecin takibi, tasarıma tecavüz söz konusu olması halinde tespit, men, maddi-manevi tazminat ve diğer davaların açılması ve takibi, hükümsüzlük davalarının açılması, takibi,  
 • Sınai mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen ve cezai sorumluluğu gerektiren tüm durumlarda, şikayetlerin yapılması, lehe/aleyhe açılan davaların takibi