BİZ KİMİZ

İstanbul’da kurulu Abay hukuk bürosu, kişi, kuruluş ve şirketlere dava ve danışmanlık hizmeti veren bir hukuk bürosudur. Verilen avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetinde kriterlerimiz, şeffaflık, dürüstlük, güven ve objektifliktir.

Bununla birlikte, sorunun çözümü için dava yoluna gidilmesi olasılığına karşılık olarak ise, dava sürecinde hazır ve avantajlı olarak yer almak adına, gerekli hazırlıkların en baştan itibaren yapılması, eş zamanlı olarak yürütülen bir çalışmadır.

Bizim için önemli olan gerek gerçek gerek tüzel kişiler arasındaki anlaşmazlıkların en hızlı ve güvenilir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu nedenle, dava yolu tercih edilen son alternatif olup sürecin başından itibaren yapılacak müzakerelerle çözümün sağlanması asıldır.

Büromuz, müvekkillerine; tüm bu süreç boyunca, müzakerelere (arabuluculuk müzakereleri de dahil olmak üzere) katılımdan, dava öncesi hazırlıklarının yapılmasına, mahkemelerde ve temyiz süreçlerinin her aşamasında dava vekilliğine kadar uzanan bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

Kuruluş ve şirketlere verilen danışmanlık hizmetlerinde temel yaklaşımımız, şirketlerin tüm süreçlerinin analiz edilerek doğacak hukuki ve cezai risklerin yönetiminin yapılmasıdır. 

Bu amaçla öncelikle, sektör bilgisi ve şirket analizi sonucu edinilen bilgiler ışığında, hukuki inceleme ve değerlendirmeler yapılır ve risk teşkil edebilecek noktaların belirlenmesi sağlanır.

İhtiyaçların tespiti sonucunda çözüm yollarının geliştirilir ve uygulamaya konulur.  İhtiyaç duyulan alanlarda sözleşmelerin oluşturulması, sözleşme müzakerelerine katılım ve şirketin temsili, mevcut sözleşmelerin revize ve standardizasyonu şirket ilgili birimleri ile temasla oluşturulur.

Sunulan hizmetlerimiz, Ticaret Hukuku ve Şirketler hukuku, Gayrimenkul hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Kişisel verilerin korunması, Tüketici hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku ana başlıkları altında toplanmaktadır.